Rastgele Yazı
Balık Kılçığı Tekniği
 11 864

Balık Kılçığı Tekniği

Birçok sorunun ortadan kaldırılması için kullanılan balık kılçığı yöntemi bizlere her alanda yarar sağlayabilir.

Kök Nedeni Bulma Tekniği
 9 710

Kök Nedeni Bulma Tekniği

İş hayatımızda çok kullanacağımız kök nedeni bulma tekniği ile birçok sorunu ortadan kaldırabilir ve hataların tekrar etmesinin önüne geçebiliriz.

İş Analizinin İşletmeye Katkısı
 12 982

İş Analizinin İşletmeye Katkısı

Nereden başlamak lazım! Bir tarafta rüzgar tribünü işletmesi sadece bir çalışanı için yıllık 60.000 dolarlık eğitim bütçesi ayırıyorken; öbür tarafta zincir mağazaları olan satış mağazası...

Yetenek Yönetimi
 8 698

Yetenek Yönetimi

Yetenek: Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat. Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü. Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç,...

İşveren Markası Nasıl Yapılmaz!
 7 657

İşveren Markası Nasıl Yapılmaz!

Sağlıklı, inandırıcı, uzun soluklu, bütünü kapsayan bir işveren markası başarılı olabilir. Günü birlik, sadece sosyal medya kullanımı, renkli ilan yayınlama ile işveren markası oluşturulamaz, yapılamaz....

Son Yazılar

Yetkinlikler
 4 607

Yetkinlikler

İşletmeler, işini yapan işgörenlerden en uygun performans göstergelerini tespit etme veya sağlama konusunda yetkinliklere ihtiyaç duyar. Yetkinlikler genel anlamda bilgi, beceri ve davranış göstergelerinin toplamını...

Ücret Gizliliği
 3 756

Ücret Gizliliği

Ücret Tanım: İş gücünün karşılığı olan para veya mal. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para. Bir üretim sürecine katılan fiziksel/düşünsel çalışma yeteneği...

Takdir ve Ödüllendirme Sistemi
 5 1089

Takdir ve Ödüllendirme Sistemi

Ödüllendirme, bir performans çıktısının sonuçlarının olumlu ya da olumsuz biçimde değerlendirilmesi şeklinde ele alınırken; bazen de kısa, orta ve uzun vadeli motivasyon uygulamalarının bir çıktısı...

Özgeçmişte Fotoğraf Nasıl Olmalı?
 5 608

Özgeçmişte Fotoğraf Nasıl Olmalı?

Öz Geçmişte Fotoğraf Nasıl Olmalı? Bir Öz geçmiş hazırladınız ki Yeme de yanın da yat.(Referanslar, İş Tecrübesi, Eğitim Bilgileri vs.) Ama fotoğraf ayrıntısını kaçırdınız! İşte...

Mağazacılık Destek Birimi
 5 617

Mağazacılık Destek Birimi

Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firma iseniz; Mağazacılık alanın da iyi yerlere gelme niyetiniz varsa!!! Genel müdürlük, genel merkez, müdürlük gibi terimler kullanılmasının duruma göre...

İşveren Markası Yönetiminde 5 Aşama
 5 839

İşveren Markası Yönetiminde 5 Aşama

Küresel rekabetin inanılmaz derecede hızla ilerlemesi, işletmelerde daralma ve genişlemeye neden olmaktadır. Rekabet, birçok alanda kalitenin ön plana çıkmasını sağlarken bir anlamda da bazı işletmelerin...

İş Analizleri
 4 753

İş Analizleri

Bir zaman süreci içinde gelişip değişen ve sabit kalmayan yönetim biçimleri son hızıyla farklılaşmaya devam ediyor. Emek yoğun üretimlerden, sanayi devrimine, bilgi yönetiminden şimdilerde ise...

Gizli Müşteri Uygulamaları
 4 1190

Gizli Müşteri Uygulamaları

Sürdürülebilir ve güçlü müşteri ilişkileri yönetimini gerçekleştiren işletmeler, rakiplerine karşı büyük bir rekabet avantajı elde etmektedirler. İşletmenin, başta insan kaynakları olmak üzere, pazarlama, reklam, müşteri...

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
 3 1409

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme merkezi bir grup uzmanın, bir takım teknikleri hızlı bir biçimde üreterek, birey ya da grupları değerlendirmeleri süreçlerine verilen addır. Değerlendirme merkezi uygulamaları özellikle orta...