İşveren Markası Kapsamında Başarılı Mülakat Süreci

Bir iş görüşmesinin başarılı olabilmesi için birkaç noktaya değinmekte fayda bulunmaktadır. Öncesinde iyi bir telefon görüşmesi yapılmalı ve ilgili adaya konu hakkında kısa bilgiler verilmelidir...