İş Dizaynı (Tasarımı)

Çalışma yaşamında kişiler arası iletişim, kişilerin iş arkadaşlarıyla uyumu, ast-üst ilişkilerinin yatay düzeyde seyretmesi, müşteri memnuniyeti, tedarikçilerle uyum ve ahenk içinde çalışma gibi vs. birçok...