Takdir ve Ödüllendirme Sistemi

Ödüllendirme, bir performans çıktısının sonuçlarının olumlu ya da olumsuz biçimde değerlendirilmesi şeklinde ele alınırken; bazen de kısa, orta ve uzun vadeli motivasyon uygulamalarının bir çıktısı...