Ücret Gizliliği

Ücret Tanım: İş gücünün karşılığı olan para veya mal. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para. Bir üretim sürecine katılan fiziksel/düşünsel çalışma yeteneği...