Yetkinlikler

İşletmeler, işini yapan işgörenlerden en uygun performans göstergelerini tespit etme veya sağlama konusunda yetkinliklere ihtiyaç duyar. Yetkinlikler genel anlamda bilgi, beceri ve davranış göstergelerinin toplamını...